هتل داوینکو
آشنایی با سنگ نبشته اورامان (کتیبه تنگی ور) - هتل داوینکو
آشنایی با سنگ نبشته اورامان (کتیبه تنگی ور) - هتل داوینکو

سنگ‌ نبشته اورامان (کتیبه تنگی ور)، نقش برجسته‌ ای متعلق به دوران آشور است که به همراه یک کتیبه به خط میخی در روستای تنگی ور ، در شهرستان کامیاران استان کردستان بر فراز کوه زینانه حجاری شده است.