رستوران
رستوران هتل داوینکو
1397/7/7    
بازدید: 1484
رستوران هتل داوینکو، از رستوران‌های لوکس شهر تجاری بانه با طراحی داخلی زیباست که در پرتو عملکرد کارکنانِ آموزشیافته، میتواند فضایی آرام و لحظاتی خوش را برای میهمانان به ارمغان بیاورد.
این رستوران با ظرفیت بیش از 150 نفر میهمان در طبقهی اول هتل با چشماندازی دلانگیز از فضای سبز کوهستانهای دوزین، بابوس و آربابا و با ترکیبی از غذاهای ویژه و با طعمی کمنظیر، آمادهی سرویسدهی به میهمانان گرامی و شهروندان شریف بانه و عموم هموطنان ارجمند میباشد.