جستجو در سایت
چهارشنبه 11 دی 1398

براساس خبرهای بدست آمده و طی دیدار شهردار سنندج با سفیر اتریش در ایران، قرار است که شهر سنندج به پایتخت نوروز ایران تبدیل شود.